สรุปรายจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมรอง
     ปีงบประมาณ     
     เลือกหมวดงบประมาณ     
     เลือกหน่วยงาน     
    
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Create by ITC DMSC
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (02) 9511453-4