ค้นหางานวิจัย
Year
ปี ค.ศ.
No.
เลขที่เอกสาร
Type
ประเภทงานวิจัย
Title
ชื่อเรื่อง
Authors
ผู้แต่ง
Affilications
องค์กร
Source
แหล่งที่มา
Language
ภาษา
Abstract
บทคัดย่อ
 
ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบสืบค้นงานวิจัย

Chart.

รายละเอียด [ ปี 2019 ] [ ปี 2018 ] [ ปี 2017 ] [ ปี 2016 ] [ ปี 2015 ] [ ปี 2014 ] [ ปี 2013 ] [ ปี 2012 ] [ ปี 2011 ] [ ปี 2010 ] [ ปี 2009 ] [ ปี 2008 ]

ปี ค.ศ.
จำนวน
  2019 85,663    
  2018 100,807    
  2017 71,448    
  2016 131,033    
  2015 112,130    
  2014 121,026    
  2013 113,753    
  2012 58,531    
  2011 18,347    
  2010 10,567    
  2009 16,080    
  2008 772    

Web Counter ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-1453 โทรสาร 0-2591-1454