เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

5 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา Network Access Control จำนวน 1 ชุด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา Firewall จำนวน 1 ชุด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาระบยสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องเอเอเอสแบบแกรไฟต์เฟอร์แนส จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

4 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาชุดเครื่องผลิตน้ำสำหรับใข้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักยาและวัตถุเสพติด

3 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ (เครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์)จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น

3 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquit Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

1 พฤศจิกายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

31 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

29 ตุลาคม 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาวัตถุทดสอบสำหรับแผนประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 จำนวนทั้งหมด 356 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36