เข้าสู่ระบบ  

ร่าง TOR

26 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ (แบบ Fully Automatic) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

25 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer : (GC-MS) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

24 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

22 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ต้นกำเนิด จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยทางคลินิก

18 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่อง Automated Hemoculture จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยทางคลินิก

12 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยสมุนไพร

10 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

8 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคา เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer : (GC-MS) จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

8 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 163 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 กันยายน 2551
ร่าง TOR และร่างเอกสารประก วดราคาเคาเครื่องหาการละลายตัวของยาเม็ดแลแคปซูลแบบปั๊มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
 ร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
 จำนวนทั้งหมด 332 ร่าง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34